Solarne termalne energane su izvori električne struje dobijene pretvaranjem sunčeve energije u toplotnu (za razliku od fotovoltaika kod kojih se električna energija dobija direktno). Pošto nemaju štetnih produkata prilikom proizvodnje električne energije, a efikasnost im je velika (20 do 40%), predstoji im svetla budućnost. Kako je količina energije koja pada na površinu zemlje izuzetno velika, izgradnjom takvih elektrana, na sunčanim područjima, energijom bi se moglo smabdevati veliki broj potrošača.

Osnovni princip funkcionisanja solarnih termalnih elektrana je upotreba koncentrišućih paraboličnih reflektujućih sistema (ogledala), takozvanih solarnih polja, koji usmeravaju sunčevo zračenje na prijemnik. Koncentrisano zračenje se zatim pretvara u toplotnu energiju koja proizvodi temperaturu od 200 do preko 1000º (zavisno od sistema). Kao i u konvencijalnim elektranama, ova toplotna energija se može pretvoriti u električnu energiju putem parnih turbina.

Prema ovom principu, solarne elektrane omogućavaju generisanje toplotne energije veoma jednostavno i efikasno, obezbeđujući električnu energiju i tokom mraka.

Postoje četiri tipa koncentrišućih reflektujućih sistema: linearni, Fresnel kolektori, koncentrisani u tačku kao na primer solarni toranj i sferni antenski. Svi sistemi moraju da prate kretanje sunca kako bi mogli da sakupljaju direktno zračenje.