Do nedavno smo ih nazivali „alternativni“ izvori energije, danas su to „obnovljivi“ izvori energije. Nekada budućnost, danas stvarnost, obnovljivi izvori energije postali su svakodnevna pojava u investicionoj izgradnji Srbije.

Koliko, zapravo, znamo o njima? Zasigurno nam je potrebno više znanja i iskustva u ovoj oblasti.

Sajt „Obnovljivi Izvori Energije“ ima nameru da svojim prisustvom permanentno edukuje, podiže opštu svest kroz otvoreno i interaktivno učešće svih zainteresovanih pojedinaca i institucija.

Kroz ovaj vid komunikacije, na jednom mestu možemo dobiti stručnu edukaciju tehničkih lica i distributera opreme, kao i osnovnu edukaciju investitora i finansijskih ustanova. Ideja sajta je da objedini projektante, investitore, distributere opreme, izvođače radova, banke i Vladine organizacije zainteresovane za ovu oblast i na taj način olakša prodor obnovljivih izvora energije na tržište Srbije.

Na sajtu će biti dostupne aktuelne informacije, interaktivni kalkulatori, primeri projekata, on-line biblioteka, tehnička dokumentacija proizvođača opreme, zakonske regulative i on-line edukativni materijali.

Pišite nam na: kontakt@obnovljiviizvorienergije.rs

Obnovljivi izvori energije u Srbiji

Pod pojmom obnovljivi izvori energije (OIE) podrazumevaju se izvori energije koji se nalaze u prirodi i obnavljaju se u celosti ili delimično, posebno energija vodotokova, vetra, neakumulirana sunčeva energija, biomasa, geotermalna energija i dr.

Korišćenje ovih izvora doprinosi efikasnijem korišćenju sopstvenih potencijala u proizvodnji energije, smanjenju emisija „gasova staklene bašte“, smanjenju uvoza fosilnih goriva, razvoju lokalne industrije i otvaranju novih radnih mesta.

Tehnički iskoristiv energetski potencijal navedenih OIE u Republici Srbiji, veoma je značajan i procenjen je na preko 4,3 miliona tona ekvivalentne nafte (toe) godišnje – od čega se oko 2,7 miliona toe godišnje nalazi u iskorišćenju biomase, 0,6 miliona toe godišnje u neiskorišćenom hidropotencijalu, 0,2 miliona toe godišnje u postojećim geotermalnim izvorima, 0,2 miliona toe godišnje u energiji vetra i 0,6 miliona toe godišnje u iskorišćenju sunčevog zračenja.

Ratifikacijom Ugovora o osnivanju energetske zajednice, Srbija je, između ostalog, prihvatila obavezu  da donese i realizuje plan primene direktive 2001/77/EC o promovisanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i direktive 2003/30/EC o promovisanju korišćenja biogoriva i drugih goriva iz obnovljivih izvora energije u sektoru saobraćaja.

Direktiva 2001/77/EC definiše obnovljive izvore energije (OIE):

  • nacionalni cilj za proizvodnju električne energije dobijene iz OIE
  • program mera za njihovo dostizanje
  • garancije o poreklu – za električnu energiju proizvedenu iz OIE (Guarantee of Origin)
  • pojednostavljenje pravnog okvira za izgradnju i eksploataciju postrojenja
  • obaveza za operatera prenosa i distribucije da preuzimaju i transportuju električnu energiju iz OIE
  • definisanje uslova i tarifa za priključenje na mrežu

Direktiva 2003/30/EC definiše biogoriva:

  • obezbediti pojavljivanje određene količine biogoriva na tržištu – 5.75% od ukupne količine goriva koje se koristi u saobraćaju do kraja 2010. godine

Republika Srbija je usvojila sledeću pravnu regulativu u oblasti obnovljivih izvora energije:

Republika Srbija postala je 26. januara 2009. godine članica i osnivač Međunarodne agencije za obnovljivu energiju (IRENA), kao prve međunarodne (međuvladine) organizacije koja se fokusira isključivo na obnovljivu energiju i aktivno će nastaviti učešće u radu ove agencije u skladu sa Statutom Agencije i svojim interesima u oblasti aktiviranja i korišćenja obnovljivih izvora energije.

Osnovni cilj Međunarodne agencije za obnovljivu energiju (IRENA-International Renewable Energy Agency) je da postane glavna pokretačka snaga u ubrzanoj tranziciji prema široko rasprostranjenom i održivom korišćenju obnovljivih energija u čitavom svetu, a njene glavne aktivnosti obuhvataju:

  • pružanje konkretnih savetodavnih usluga vladama industrijalizovanih i zemalja u razvoju – vezanih za politiku korišćenja obnovljivih izvora energije;
  • transfer tehnologija i savetodavnih usluga u vezi finansiranja projekata;
  • izgradnja i podizanje kapaciteta u oblasti korišćenja obnovljive energije.

Septembra 2008. godine, Evropski parlament je usvojio paket propisa o klimatskim promenama koji ima za cilj da obezbedi smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte od 20 %, unapređenje energetske efikasnosti od 20% i učešće obnovljive energije od 20 % u ukupnoj potrošnji energije u EU – do 2020. godine, posmatrano u odnosu na 1990. godinu.

Nova Direktiva o obnovljivoj energiji 2009/28/EC postavlja obavezujuće nacionalne ciljeve koje članice Evropske unije treba da dostignu kroz promociju obnovljive energije u sektorima električne energije, grejanja i hlađenja i u sektoru transporta, kako bi se obezbedilo da do 2020. godine obnovljiva energija čini bar 20 % ukupne potrošnje energije u Evropskoj uniji. Direktiva takođe predviđa da će do 2020. godine korišćenje obnovljive energije u transportu (biogoriva, električna energija i vodonik proizveden iz obnovljivih izvora) iznositi najmanje 10% ukupne potrošnje goriva u Evropskoj uniji.

Početak primene nove Direktive o obnovljivoj energiji u Republici Srbiji i drugim državama potpisnicama Ugovora o energetskoj zajednici odrediće se i uskladiti u okviru ove zajednice.

Zašto su obnovljivi izvori energije bitni?

Koristi za životnu sredinu:

Tehnologije obnovljivih izvora energije su čiste, koje imaju mnogo manji uticaj na okolinu od konvencionalnih energetskih tehnologija.

Energija za decu naše dece:

Obnovljivi izvori energije nikada neće nestati. Nikada. Ostali izvori energije su konačni i jednog dana će biti potrošeni.

Poslovi i ekonomija:

Većina investicija, iz domena obnovljivih izvora energije, troše manje materijala i rada prilikom njihove izgradnje kao i manje investicije prilikom njihovog održavanja. Pošto se postojeće rezerve foslinih goriva stalno smanjuju, nedvosmisleno je da će njihove cene i dalje rasti, što daje prostora za razvoj primene obnovljivih izvora energije. Uvoz fosilnih goriva predstavlja sve veće opterećenje za nacionalne ekonomije. Primenom mera koje nude tehnologije energetske efikasnosti i lokalni sistemi obnovljivih izvora energije koriste se lokalni resursi. Kada novac, ostaje na lokalnom nivou to stvara umnožavajući efekat. Proizvodnjom i razvijanjem tehnologija, moguće je podstići izvoz, pružajući podsticaj trgovinskom suficitu.

Energetski efikasne kuće:

Verovatno u ovim vremenima poskupljenja, ali i nedostatka energije, razmišljate o tome da i vaša kuća bude što manje energetski zavisna, a da je pri tome i komforna, prijatna za život… Niskoenergetske, standardne građevine zahtevaju energetsku potrošnju za grejanje prostora do maksimalno 40 kWh/m2 (trolitarska kuća, troši prosečno 150 do 200 kWh/m2 godišnje). Niskoenergetska arhitektonska koncepcija uključuje maksimalno korišćenje sunčeve energije. Krov je moguće pokriti travom ili po želji investitora pokriti solarnim ćelijama. Primenom aktivnih sistema za akumuliranjesunčeve energije, konvertorima za zagrevanje potrošnje vode i proizvodnju električne struje postižemo dodatnu energetsku pokrivenost potrošnje.