Solar line doo

SOLAR LINE d.o.o. BEOGRAD je ćerka firma SOLAR LINE s.r.o. SLOVAKIA i deluje u domenu korišćenja obnovljivih izvora i poboljšanja energetske efikasnosti sa posebnim akcentom na korišćenje energije sunca za proizvodnju električne energije pomoću fotovoltnih sistema.