Novina u sistemima za navodnavanje Srbije

Ove godine bili smo ponovo svedoci toplog i sušnog leta koje je umnogome otežalo posao poljoprivrednicima. Kao i prethodnih godina najveći problem bilo je navodnavanje poljoprivrednih površina. Naravno, struka i nauka toga je svesna, ali se i  njeni projekti i ideje često suočavanju sa finansijskim barijerama koje koče dalji razvoj. To za posledicu ima da se i dalje nalazimo na istom postotku navodnjavanih površina, od 2% u celoj zemlji, na kojem smo se nalazili i pre par godina.

U takvim uslovima svakako su od neprocenjivog značaja inovativna i finansijski prihvatljiva rešenja za navodnjavanje, a stručnjaci vodeće domaće istraživačke institucije u domenu informaciono- komunikacionih tehnologija, Instituta „Mihajlo Pupin”, u saradnji s Institutom za ekonomiku poljoprivrede, osmislili su baš takvo. Oni su naime, napravili pokretni robotizovani solarni energo-generator (MobiSun pro Energy) namenjen za proizvodnju električne energije korišćenjem energije Sunca, koji je pritom potpuno nezavistan od električne mreže i koji ne zahteva nikakvu energetsku i građevinsku infrastrukturu. Celokupan projekat biće predstavljem javnosti 25. septembra, na Forumu o organskoj proizvodnji u Selenči, na kojem će se objasniti kako navodnjavanje useva može biti jednostavnije, bez buke i zagađenja životne sredine, a što je najvažnije znatno jeftinije i pristupačnije poljoprivrednicima. Onome ko navodnjava njive u Srbiji, ali i poljoprivrednicima koji to ne rade, jasno je da su postojeći sistemi skupi, da se kod brojnih biljnih vrsta investicija ne isplati. Veliki je izdatak gradnja infrastrukture za implementaciju sistema za navodnjavanje, dug je period realizacije, motorne pumpe na fosilna goriva iziskuju dosta novca, a površine koje se zalivaju na struju u našoj zemlji gotovo su zanemarive.

Precizna ušteda i ekonomsko-tehnološka prednost projekta moći će se izneti tek po okončanju eksperimentalnog dela istraživačkog projekta, odnosno krajem jeseni. Ovaj ekspermentalni deo sprovodiće se na parcelama Centra za organsku proizvodnju Selenča. Eksperiment će obuhvatati merenje efikasnosti i isplativost ovih „pumpi na sunce“, i njihovo upoređivanje sa sistemima i tipovima pumpi koje se trenutno koriste u Srbiji: električnim, pumpama na benzin i dizel, sistemima za navodnjavanje „kap po kap“, raspskivačima i sl. Takođe, predviđeno je da se eksperiment obavlja i na drugim lokacijama u Srbiji, poput parcela u Glogonju kod Pančeva i Velikom Selu, bez obzira na to da li je proizvodnja na otvorenom ili u staklenicima i plastenicima. Ovaj eksperiment finansiran je od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite čovekove okoline kako bi rezultati bili sveobuhvatniji. Kako objašnjavaju stručnjaci projektnog tima Instituta „Mihajlo Pupin”, sva merenja se obavljaju pod jednakim uslovima pa se tako precizno zna kolike je snage i koje je pumpno postrojenje, kolika je dnevna površina zalivanja, crpna dubina vodozahvata. Naravno, u svakom ogledu primenjuje se identična agrotehnika, ista je biljna vrsta koja se navodnjava, identičan je tip i kvalitet zemljišta.

Mobilni solarni generatori koji pospešuju navodnjavanje mogu se jednako efikasno primenjivati i van njiva, povrtnjaka, vinograda. Recimo, od velike koristi mogu bitit onima koji imaju ribnjake ili se bave turizmom u etno-selima.

Izvor: Dnevnik

Ostavite odgovor