Akumulacija vodonika kao akumulacija energije

Velika Britanija ima velike pećine koje bi mogle pokriti vršna opterećenja električne energije za celi grad. Akumulacija vodonika duboko ispod zemlje u slane pećine i njegovo pretvaranje u električnu energiju moglo bi pomoći Velikoj Britaniji da pokrije svoje buduće vršne potrebe za električnom energijom – pokazao je najnoviji izveštaj instituta Energy Technologies Institute (ETI).

Izveštaj The Peak Energy Report je napisao strateški menadžer firme Den Gammer. U izveštaju se proučava uloga skladištenja vodonika kao dela čistog, responzivnog elektroenergetskog sistema. On tvrdi da bi takva rešenja mogla smanjiti potrebe za investicije u nove elektrane. Danas se ovakve slane pećine koriste za skladištenje nafte i prirodnog gasa i ima ih otprilike 30 u Velikoj Britaniji. Uz odgovarajuću podršku, Velika Britanija bi mogla da razvije, komercijalizuje i integriše novu tehnologiju u sledećih 35 godina.

„Tokom 2014. godine, praćeno inicijativom Siemens-a, kao i potrebama fabrike vetrogeneratora, u Tehničku školu „Ivan Sarić“ u Subotici uveden je novi obrazovni profil bravar-zavarivač. Profil je uveden u sklopu projekta uvođenja novih obrazovnih profila u školski sistem koji je pokrenula Nemačka organizacija za tehničku saradnju (GIZ), uz podršku Vlade Nemačke i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja”, ističe Ajhlinger. Počevši od septembra 2015, tokom druge godine svog školovanja, učenici su otpočeli sa praktičnom nastavom u Siemens-u, ali i drugim fabrikama koje podržavaju ovaj program.

Leave a Comment

Your email address will not be published.