Energija sunca

Sunce predstavlja otvoreni fuzioni reaktor, koji u svakoj sekundi pretvori oko 600 miliona tona vodonika u helijum (protonsko-protonski lanac), pri čemu se oslobađa ogromna količina energije-solarne energije koja se šalje u svemir.

Od ukupno 3,8×1026 W koju Sunce zrači u svemir, Zemlja primi 1,75 ×1017 W. Oko 30% primljene energije Zemlja reflektuje natrag u svemir, oko 47% zadrži u vidu toplote, oko 23% ide na proces kruženja vode u prirodi dok se ostatak “potroši” na fotosintezu. Čak i fosilna goriva predstavljaju jedan vid akumulirane Sunčeve energije: nafta, gas, ugalj.

Zemlja dodija više energije od Sunca u toku samo jednog sata nego što ljudska populacija upotrebi za jednu godinu. Ukupna solarna energija apsorbovana u Zemljinoj atmosferi, okeanima i kopnu iznosi oko 3.850.000 EJ godišnje. Količina Sunčeve energije koja stiže na površinu planete je ogromna, tolika da je u jednoj godini dva puta veća od svih Zemljinih neobnovljivih izvora energenata.

Većina obnovljivih izvora energije potiču direktno ili indirektno od sunčeve energije koja kontinuirano zrači na površinu Zemlje. Direktno prikupljanje sunčeve energije vrši se pomoću:

  • fotonaponskih ćelija za dobijanje električne energije (fotovoltaik)
  • solarnih kolektora za grejanje vode (solarna energija)
  • ogledala za fokusiranje sunčeve svjetlosti (solarne energane)

Na  osnovu ove podele je i dalje razmatranje prikupljanja sunčeve energije razvrstano u 3 kategorije. Kako bi ste saznali više o svakoj od kategorija, izaberite je vašim kursorom.