Solarne energane

Solarne termalne energane su izvori električne struje dobijene pretvaranjem sunčeve energije u toplotnu (za razliku od fotovoltaika kod kojih se električna energija dobija direktno). Pošto nemaju štetnih produkata prilikom proizvodnje električne energije, a efikasnost im je velika (20 do 40%), predstoji im svetla budućnost. Kako je količina energije koja pada na površinu zemlje izuzetno velika, izgradnjom takvih elektrana, na sunčanim područjima, energijom bi se moglo smabdevati veliki broj potrošača.

solarne-energane

Osnovni princip funkcionisanja solarnih termalnih elektrana je upotreba koncentrišućih paraboličnih reflektujućih sistema (ogledala), takozvanih solarnih polja, koji usmeravaju sunčevo zračenje na prijemnik. Koncentrisano zračenje se zatim pretvara u toplotnu energiju koja proizvodi temperaturu od 200 do preko 1000º (zavisno od sistema). Kao i u konvencijalnim elektranama, ova toplotna energija se može pretvoriti u električnu energiju putem parnih turbina.

Prema ovom principu, solarne elektrane omogućavaju generisanje toplotne energije veoma jednostavno i efikasno, obezbeđujući električnu energiju i tokom mraka.

Postoje četiri tipa koncentrišućih reflektujućih sistema: linearni, Fresnel kolektori, koncentrisani u tačku kao na primer solarni toranj i sferni antenski. Svi sistemi moraju da prate kretanje sunca kako bi mogli da sakupljaju direktno zračenje.